Een week na de terroristische aanslagen op Brussel sprak “Oranje in Brussel” met de burgemeester van Molenbeek, Françoise Schepmans, en de Schepen verantwoordelijk voor Sport, Ahmed El Khannouss. Twee maanden later is door een platform van partners een uitdaging voor Brussels geformuleerd, welke erop gericht is iedereen in België en daarbuiten met elkaar te verbinden gezamenlijk de stad te versterken. 

Het doel is om de eerste “Cruyff Court(s)” te gaan realiseren in Brussel, te beginnen in Molenbeek. Dit te bereiken binnen de gestelde “365 dagen PlayandPeace Melkbussentoer” (fondsenverwervingscampagne), welke start op 11 juni in Molenbeek, met de steun van het College van burgemeester en schepenen van Molenbeek. 

De campagne is erop gericht mensen met elkaar te verbinden op een gemeenschappelijk doel en daarbij de dialoog tussen mensen op gang te brengen en bij te dragen aan het concept van ‘eenheid in diversiteit’ door gemeenschappelijke acties op sportief vlak. Een belangrijk element van de uitdaging is om een geselecteerde groep van jonge mensen uit Molenbeek te trainen in de 14 regels van Johan Cruyff (teamspeler, verantwoordelijkheid, respect, creativiteit, integratie, et cetera). Zij kunnen uitgroeien tot ambassadeurs van hun buurtgemeenschappen.

De uitdaging is georganiseerd door het PlayandPeace platform in afstemming met de Gemeente Molenbeek. De uitbreiding van het trainingsprogramma naar andere delen van de stad zal afhangen van het succes van de 365 dagen PlayandPeace Melkbussentoer”.

De burgemeester van Molenbeek, Françoise Schepmans, de schepen verantwoordelijk voor Sport Ahmed El Khannouss, de schepen verantwoordelijk voor Sociale Cohesie, Sarah Turine, alsmede andere vertegenwoordigers uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en andere internationale gasten doen mee aan de aftrap van de campagne alsmede het benefiettoernooi.

Om 13.00 uur zal op het Gemeenteplein in Molenbeek de ceremonie van start gaan met een muzikaal optreden van het Europese Brass Kwintet gevolgd door een minuut stilte ter nagedachtenis van alle slachtoffers van terrorisme in de wereld. De persconferentie markeert de officiële start van de 365 dagen melkbussentoer”. Na de persconferentie zullen de genodigden per metro vertrekken naar het Sippelbergstadion, waar de het benefietvoetbaltoernooi zal starten om 15.30 uur – naast het Belgisch team uit Molenbeek, zijn Oranje in Brussel (NL), La Mannschaft (DE) en L’EIFE (FR) van de partij.

Het initiatief werd ingeleid door het Nederlandse voetbalteam in Brussel Oranje in Brussel en Het Cedar Network, door in gesprek te gaan met de burgemeester van Molenbeek, Françoise Schepmans en de schepen verantwoordelijk voor sport Ahmed El Khannous op 30 maart 2016, na de gruwelijke terroristische aanslagen welke onze stad zo geraakt had. In gezamenlijkheid ontwikkelde we ideeën waarvoor we brede weerklank vonden. De uitdaging werd geboren uit mensen die samenkwamen met als doel een bijdrage te leveren aan het versterken van de stad Brussel. Onder hen de voormalige Anderlechtspeler en ambassadeur van PlayandPeace Jan Mulder: “Johan Cruyff in Brussel? ‘Oranje’ solidair met de stad? Leve de mooie ideeën!” 

EUROPEES BRAS KWINTET

Thomas Mellaerts, trompet
Thomas Roelants , trompet
Brecht Vandenbogaerde, hoorn
Arturo Gazquez, trombone
Stephan Vanaenrode, tuba

Statements:

Françoise Schepmans, burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek 

In deze moeilijke tijden voor de reputatie van Sint-Jans-Molenbeek, is deze voetbalmatch een teken van engagement van verschillende omringende landen ten voordele van een positieve samenleving tussen de volkeren, zonder discriminatie op basis van nationaliteit, oorsprong of huidskleur. Sport vernietigt de vooroordelen en herbouwt broederschap.

Ahmed El Khannouss, schepen van Sport van Sint-Jans-Molenbeek 

Sport brengt mensen samen. Sport zet ons aan om over onze eigen grenzen heen te gaan. In Molenbeek net zoals ergens anders ontstaat een universele taal als drager van waarden en hoop. Maar voornamelijk is deze taal een welsprekende boodschap van vrede, van onvoorwaardelijke solidariteit. Het is een warme oproep naar broederschap, tegen geweld en wreedheid. Hier in Molenbeek, vandaag en samen, laat ons samen deze uitdaging aangaan voor Brussel!

Sarah Turine, schepen van Sociale Cohesie van Sint-Jans-Molenbeek 

Deze match met verschillende naties is een bewijs van hoe belangrijk sport is als draagvlak voor de promotie van een intercultureel dialoog. Het biedt een kans aan onze jeugd om uit te munten.

POSTER MOLENBEEK_21.05

CONTACT & MEER INFORMATIE: 

Unico van Kooten en Ahmed Larouz (co-initiatiefnemers PlayandPeace):
info@playandpeace.com, www.playandpeace.com,
GSM Unico: +32 473 791829 / GSM Ahmed +31 62 4664290
Persdienst van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek

Virginie Pochet
GSM : +32 499 588 237 – presse@molenbeek.irisnet.be

Geen events missen?

Schrijf je nu in op de nieuwsbrief!

Je hebt je succesvol aangemeld!